Aktualności

Czasowe odstąpienie od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych

Ministerstwo Klimatu i Środowiskowa zdecydowało o zawieszeniu stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych na najbliższe 60 dni.

Wbrew wcześniejszemu stanowisku oraz sugestiom prezentowanym zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i m.in. na posiedzeniu połączonych zespołów roboczych ds. Energii i Klimatu oraz Transportu przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U.2018.1890). Nastąpiło to w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U.2022.1351). Rozporządzenie to zostało opublikowane we wtorek 28 czerwca, a zaczęło obowiązywać od środy 29 czerwca i przewiduje odstąpienie od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych przez okres 60 dni tj. do 27 sierpnia br. włącznie.

Powyższe oznacza, iż w okresie 60 dni przedmiotem obrotu, a więc i nabywania oraz w konsekwencji późniejszego zastosowania mogą być paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych wymagań jakościowych. Co ważne przedmiotowe odstąpienie od wymagań jakościowych nie objęło węgla brunatnego, mułów węglowych oraz flotokoncentartów.

Wprowadzony przepis oznacza, iż bez ograniczeń co do odbiorców – przedmiotem obrotu mogą być także miały węglowe sortymentów I, II oraz III. Oznacza to więc czasowe przywrócenie stosowania poza sektorem energetycznym niskojakościowych miałów węglowych objętych w rozporządzeniu Ministra Energii załącznikiem nr 6. Potwierdzenie powyższej interpretacji znajduje się w treści pisma z Ministerstwa Klimatu i Energii, jakie Zrzeszenie otrzymało w dniu dzisiejszym w związku z tą okresową zmianą przepisów. Jest to istotne, bowiem stosowanie tego rodzaju węgla zostało wykluczone dla małych instalacji oraz dla klientów indywidualnych od 1 lipca 2020 r.

Pragniemy zauważyć, iż postulat czasowego odstąpienia od stosowania minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych w związku z drastycznym załamaniem dostępności węgla na krajowym rynku był podniesiony przez naszą organizację po raz pierwszy już w Apelu w 11 marca dotyczącym bezpieczeństwa branży ceramicznej, a następnie w kolejnych interwencjach z 14 kwietnia oraz 1 czerwca br. Był również podnoszony w trakcie posiedzenia połączonych zespołów roboczych ds. Energii i Klimatu oraz Transportu przy Rzeczniku Małych i Średnich, która odbyła się w połowie kwietnia br. Tym bardziej jesteśmy usatysfakcjonowani, że – m.in. wskutek naszych zabiegów udało się doprowadzić do czasowej zmiany w tym zakresie. Zrzeszenie postulowało zawieszenie stosowania rozporządzenia określającego minimalne wymagania jakościowe dla paliw stałych w stosunku do instalacji przemysłowych do końca 2022 r. Nie wiemy, dlaczego okres czasowego odstąpienia od minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych został ostatecznie wskazany tylko na 60 dni, ale tak naprawdę jest to pożądane rozwiązanie na najbliższe dwa miesiące, które być może będzie mogło być prolongowane na kolejny okres. Natomiast należy przyjąć, że ma szansę dać ono sposobność na pozyskanie choć przez część najmniejszych instalacji przemysłowych węgla, który dotychczas był niedostępny z powodów obowiązujących przepisów lub z uwagi na panujące od czterech miesięcy realia. I co ważne węgla nieco tańszego.

Poniżej prezentujemy treść pisma z Ministerstwa Klimatu i Środowiska adresowanego do Zrzeszenia

 

A poniżej treść samego rozporządzenia Minister Klimatu i Środowiska z 27 czerwca 2022 r.

© Copyright © 2001 - 2022 CERBUD - Realizacja projektu: Nanotechnic

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.