Aktualności

XXI Walny Zjazd

W dniu 1 sierpnia 2021 r. w Kraśniku odbył się XXI Walny Zjazd Członków Zrzeszenia. Obrady Zjazdu zostały przeprowadzone w sali konferencyjnej Restauracji Zielony Dworek. W tegorocznym Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele dwunastu zakładów członkowskich.

Tegoroczny Walny Zjazd odbył się w formule sprawozdawczej i przebiegł zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad,  a także przy zachowaniu wymogów sanitarnych. Uczestnicy Zjazdu zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2020 r., sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji za miniony rok oraz udzielili wotum zaufania Zarządowi za wykonanie budżetu za poprzedni rok. Walny Zjazd podjął także uchwały w kilku dalszych bieżących sprawach. W sumie XXI Walny Zjazd Członków organizacji przyjął siedem uchwał. 

Tradycyjnie Zjazd podzielony była na dwie części: część formalną oraz część dydaktyczną. W części dydaktycznej zaprezentowane zostały następujące zagadnienia:

  • doskonalenie sposobów produkcji wyrobów ceramicznych - wybrane zagadnienia na podstawie trudności i problemów obserwowanych w zakładach produkcyjnych,
  • aktualnie wymagana dokumentacja związana z eksploatacją kopalin na kanwie najświeższych kontroli OUG,
  • ewidencjonowanie odpadów oraz sprawozdawczość dotycząca gospodarowania odpadami za pośrednictwem BDO - najważniejsze kwestie.

Obrady Zjazdu trwały nieco ponad 3 godziny. Tradycyjnie uczestnicy Zjazdu skorzystali z bufetu śniadaniowego, serwisu kawowego oraz obiadu.

Zamknięciem XXI Walnego Zjazdu będzie przygotowanie dokumentacji pozjazdowej.

Tegoroczny Zjazd Walny jak każdy poprzedni był kolejną okazją do spotkania przedsiębiorców z różnych regionów oraz bezpośredniej wymiany informacji, poglądów i doświadczeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom za udział w tegorocznym Walnym Zjeździe.  

© Copyright © 2001 - 2021 CERBUD - Realizacja projektu: Nanotechnic

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.