Organizacja

Organy Zrzeszenia:

 Zarząd:

Andrzej Rej – Prezes

Feliks Trojanowski – Wiceprezes

Włodzimierza Zawrzykraj – Wiceprezes

Robert Kufel – Członek

Mariusz Osiniak – Członek

Artur Stawski – Członek

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Kawęcka – Członek

Joanna Pawłowska – Członek

Ludmiła Rozenberg – Członek

STATUT