Aktualności

Prekonsultacje rządowego programu wsparcia przedsiębiorców energochłonnych

21 listopada Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło rozpoczęcie prekonsultacji programu wsparcia przedsiębiorców energochłonnych.

Potrwają one do 25 listopada. Program ten będzie realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022 – 2024 (Dz.U.2022.2088). Ma on na celu zrekompensowanie nadmiarowych kosztów nabycia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w 2022 r. przedsiębiorstwom, u których koszty zakupu tych nośników energii są wyższe niż w przypadku przeciętnego przedsiębiorstwa z uwagi na realizowane w nich procesów energochłonnych, tzn. procesów o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię.

Po zgłoszeniu krytycznych uwag, w tym przez naszą organizację, wstępne kryteria założeń programu uległy zmianie i aktualne ramy programu obejmują większą liczbę procesów i działalności (54 zamiast 26), w tym objęły branżę produkcji cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (PKD 23.32.Z). Co ważne aktualne założenia programu objęły wszystkich przedsiębiorców spełniających założone kryteria w miejsce pierwotnie planowanych do wsparcia w 2022 r. tylko największych ok. 250 podmiotów.

Nie oznacza to jednak, że udostępniony projekt jest idealny. Znalazły się w nim nowe propozycje, które budzą wątpliwości lub sprzeciw. Dlatego też Zrzeszenie w dniu dzisiejszym przedłożyło w formie przewidzianej w ramach prekonsulatcji nasze uwagi do aktualnego projektu założeń programu. Można się z nimi zapoznać poniżej.

 Uwagi do założeń rządowego programu wsparcia przedsiębiorców energochłonnych

Prace w ramach zagadnienia będziemy kontynuowali do momentu uruchomienia programu. 

© Copyright © 2001 - 2022 CERBUD - Realizacja projektu: Nanotechnic

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.