Aktualności

Odpowiedź na Apel Zrzeszenia w sprawie bezpieczeństwa branży producentów ceramicznych materiałów budowlanych

Po czterech miesiącach i dramatycznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju otrzymaliśmy odpowiedź na nasz Apel w sprawie bezpieczeństwa branży producentów ceramicznych materiałów budowlanych.

Przypominamy, iż Apel ten 11 marca br. został skierowany do najważniejszych organów Państwa, w tym do Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego.

Treść Apelu znajduje się pod linkiem

http://www.cerbud.org.pl/index.php/aktualnosci/126-apel-w-sprawie-trudnosci-z-zaopatrzeniem-w-wegiel

Treść otrzymanej odpowiedzi na nasz Apel zamieszczamy na końcu.

Zawarte w otrzymanym piśmie argumenty, informacje oraz tezy pozostawiają duży niedosyt i niestety nie są przekonujące. Przedstawione informacje nie wskazują również na wiarygodne perspektywy rozwiązania najpilniejszych poruszonych przez Zrzeszenie problemów i trudności zarówno w najbliższej, jak i w średniej perspektywie czasowej. Jedynym realnym efektem przywołanym w piśmie jest wprowadzone w życiu z końcem czerwca br. czasowe zawieszenie stosowania minimalnych norm jakościowych dla paliw stałych. To jest niewątpliwy pozytyw, ale trudno tę jedyną faktyczną zmianę uznać za wystarczającą.

Lektura odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z szerokim spektrum informacji medialnych oraz analizą aktualnej sytuacji na rynku zaopatrzenia w surowce energetyczne, w tym w węgiel kamienny usprawiedliwiają twierdzenie, iż rząd i poszczególne odpowiedzialne ministerstwa nie posiadają opracowanej i wdrożonej strategii zabezpieczenia energetycznego gospodarki, zaś nadchodząca jesień oraz zima będą niezwykle trudne zarówno dla przemysłu, jak i dla dużej części gospodarstw domowych.

Tym bardziej niepokojące wydają się być informacje, iż odpowiedzialne służby mogły zignorować ostrzeżenia i sygnały płynące z własnego, wewnętrznego grona, zbieżne z podnoszonymi m.in. przez naszą organizację w wystosowanym w marcu Apelu, mówiące o realnym zagrożeniu związanym z rynkiem zaopatrzenia w węgiel i potrzebie podjęcia pilnej interwencji przez Rząd RP. 

Uwzględniając wszystkie okoliczności, a w zasadzie pomimo nich Zrzeszenie kontynuuje realizację działań wytyczonych przez Zarząd oraz przez ostatni Walny Zjazd Członków mające na celu wsparcie członków organizacji w obszarze kryzysu zaopatrzenia w węgiel. 

 

© Copyright © 2001 - 2022 CERBUD - Realizacja projektu: Nanotechnic

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.