Aktualności

Rada Ministrów zatwierdziła program rządowy „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Rada Ministrów zatwierdziła program rządowy „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków za pierwszy okres wnioskowany w ramach programu na 2023 r. nastąpi lada moment.

Tym razem prace nad programem rekompensat na rok 2023 r. trwały zacznie dłużej niż nad programem dotyczącym 2022 r. Dlatego pierwotnie planowany termin uruchomienia programu musiał zostać przesunięty. Ostatecznie jednak Komisja Europejska udzieliła notyfikacji dla programu obejmującego rok bieżący, zaś w ostatnich dniach Rada Ministrów wprowadziła do programu dodatkowe zmiany umożliwiając jego start.

To była „słodka” część, natomiast teraz czas na przysłowiową łyżkę dziegciu.

Jak już wspomniano do regulaminu programu na 2023 r. wprowadzono pewne modyfikacje w stosunku do jego poprzedniej wersji obowiązującej w ramach programu za 2022 r. Główne zmiany dotyczą:

  1. Całkowitego wyłączenia możliwości ubiegania się o rekompensaty za 2023 r. z tytułu zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorców uprawnionych w okresie kwalifikowanym do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.). W edycji dotyczącej roku 2022 przedsiębiorcy tacy, o ile nie złożyli stosownych oświadczeń do swoich sprzedawców energii i nie skorzystali skutecznie z przysługującego im uprawnienia mieli możliwość  aplikowania w ramach programu pomocy dla przemysłu energochłonnego związanej z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w zakresie kosztów zakupu energii elektrycznej. Aktualnie pozostaje im możliwość aplikowania wyłącznie o rekompensaty do kosztów zakupu gazu ziemnego. Jednoznacznie należy stwierdzić, że wprowadzenie komentowanego ograniczenia już w poprzedniej edycji programu było niezrozumiałe, bowiem rekompensaty dotyczyły kosztów zakupu nośników energii w 2022 r., a ewentualne prawo do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej przysługiwało dopiero w 2023 r. Obecnie zmodyfikowany regulamin także jest krzywdzący, bo skoro dany podmiot nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia, to nie powinno się go wykluczać per se z uprawień do aplikowania o wsparcie w programie wsparcia dla przemysłu energochłonnego. W oczywisty sposób ewentualnymi pokrzywdzonymi tą zmianą będą najmniejsze podmioty (mikro- i mali przedsiębiorcy), ale dotknie to także średnich przedsiębiorców,
  2. Składane mają być dwa osobne wnioski o rekompensaty, a nie jeden, jak w programie dotyczącym roku 2022. Pierwszy okres wnioskowany ma dotyczyć pierwszego półrocza br. (1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.), drugi okres wnioskowany drugiego półrocza (1 lipca do 31 grudnia 2023 r.),
  3. Sprawozdania beneficjenta stanowiące załączniki do każdego z wniosków o płatności będą musiały zostać poddane osobnym usługom atestacyjnym wykonanym przez biegłego rewidenta, co w sposób oczywisty podwyższy koszt uzyskania wsparcia w ramach programu za 2023 r.,
  4. Ilość energii elektrycznej i gazu ziemnego przyjęta do obliczania kosztów kwalifikowanych nie będzie mogła przekroczyć 70% zużycia odpowiednio energii elektrycznej lub gazu ziemnego w analogicznym okresie 2021 r. Jest to zmiana na niekorzyść beneficjentów programu, bowiem w edycji dotyczącej roku 2022 ograniczenie to obejmowało tylko okres od 1 września do 31 grudnia,
  5. Pomoc w ramach złożonych wniosków będzie rozliczona w terminach do 31 grudnia br. za pierwszy okres wnioskowany (pierwsze półrocze br.) oraz w terminie do 31 marca 2024 r. za drugi okres wnioskowany (drugie półrocze 2023 r.).

Pozostałe postanowienia regulaminu nie uległy zmianom lub istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej edycji programu.

W ramach programu za 2023 r. będzie można ubiegać się podobnie, jak w przypadku roku 2022 o pomoc podstawową oraz pomoc zwiększoną.

Termin rozpoczęcia składania wniosków nie jest jeszcze znany. Będzie jednak on trwał 14 dni, jak przy poprzedniej edycji programu.

Jeżeli chodzi o drugi okres wnioskowany, to wnioski zgodnie z postanowieniem regulaminu powinny być przyjmowane nie krócej niż do 15 lutego 2024 r. Okres ich składania zapewne też będzie 14-dniowy.

Podstawowe informacje o programie na 2023 r. wraz z treścią obowiązującego regulaminu znajdują się już na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii tutaj

Więcej szczegółów pojawi się zapewne w najbliższych dniach zarówno na stronie MRiT, jak i przede wszystkim na stronie operatora programu czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla przypomnienia – na podstawie numerów PKD formalnie uprawnionych do skorzystania z programu rekompensat jest ok. 3000 podmiotów. W ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” skutecznie wnioski o wypłatę rekompensat złożyło 208 przedsiębiorców, zaś finalnie wsparcie otrzymało 195 podmiotów na łączą kwotę 2,3 mld PLN przy budżecie programu wynoszącym 5,079 mld PLN.

Budżet programu na 2023 r. wynosi 5,5 mld PLN. Wydaje się wątpliwym, aby bieżąca edycja uzyskała wyższe wykonanie budżetu, niż obejmująca 2022 r. W czasie tak znaczących trudności gospodarczych będzie to kolejny przykład niewykorzystanego potencjału w zakresie potrzebnego wsparcia dla krajowych przedsiębiorców.

EDIT:

Nabór wniosków do programu ruszył 25 października i potrwa do 8 listopada.

Szczegóły tutaj

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.