Zrzeszenie

Image

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD powstało z inicjatywy kilkunastu właścicieli cegielni z rejonu Sandomierza i Kraśnika oraz obecnego Prezesa Zarządu inż. Andrzeja Reja. Zostało powołane do życia w kwietniu 2001 r. przez Zjazd Założycielski, w którym uczestniczyło przeszło trzydziestu przedsiębiorców z wielu regionów kraju.
Zrzeszenie jest samorządną, niezależną, branżową organizacją zrzeszającą i reprezentującą interesy małych i średniej wielkości producentów ceramicznych materiałów budowlanych oraz podmiotów produkujących inne niż materiały budowlane wyroby lub materiały dla budownictwa lub świadczących swoje usługi na potrzeby budownictwa.

Powodem powołania organizacji do funkcjonowania były coraz większe trudności właścicieli małych zakładów ceramicznych w zakresie bieżącego funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej, których głównymi powodami obok kryzysu był brak zorganizowanej reprezentacji środowiska oraz jego interesów wobec administracji rządowej i samorządowej, a także szereg niekorzystnych uregulowań prawnych pogłębiających ekonomiczne trudności przedsiębiorstw na czele z bardzo niekorzystnymi przepisami dotyczącymi podatków lokalnych.
Głównymi celami statutowymi organizacji obecnie są:
  • reprezentowanie potrzeb oraz obrona praw i interesów członków wobec wszelkich organów i instytucji,

  • działania na rzecz promocji i rozwoju przemysłu ceramicznego w Polsce, w szczególności branży małej i średniej ceramiki budowlanej,

  • propagowanie i promowanie wiedzy o tradycyjnej ceramice budowlanej oraz dobrych praktykach w budownictwie,

  • działania na rzecz ochrony interesów nabywców materiałów budowlanych, w tym konsumentów,

  • działania edukacyjne i szkoleniowe w obszarze budownictwa.

Pierwszy Walny Zjazd Członków, na którym dokonano wyboru pierwszych władz organizacji odbył się w lipcu 2001 r. w Borowie w województwie lubelskim. Zatem w 2021 r. roku organizacja obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia i pracy na rzecz członków oraz całego środowiska ceramicznego. Aktualnie swoje funkcje pełnią organy siódmej już kadencji.

Siedziba Zrzeszenia znajduje się w miejscowości Zaklików, województwo podkarpackie. Natomiast stałe Biuro Zrzeszenia, które realizuje bieżącą obsługę organizacji ulokowane jest od 2002 r. w Kraśniku, woj. lubelskie.

Pracami Biura Zrzeszenia kieruje Dyrektor Biura. Od stycznia 2003 r. funkcję tę pełni mgr Tomasz Rowiński. Biuro Zrzeszenia koordynuje bieżące kontakty z członkami organizacji, realizuje bieżące prace Zrzeszenia oraz obsługuje korespondencję kierowaną do Zrzeszenia, a także prowadzi obsługę Zarządu Zrzeszenia. Biuro Zrzeszenia zapewnia również obsługę prawną Zrzeszenia, a także świadczy wsparcie prawne na rzecz członków organizacji w ramach ich członkostwa w Zrzeszeniu.
Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.