Aktualności

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dzisiaj w Lublinie odbyło się otwarte spotkanie z p. Adamem Abramowiczem - Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Organizatorem spotkania była Lubelska Izba Rzemieślnicza. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach prezentacji przez Pana Rzecznika założeń nowych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zaprezentował niedawno Rząd. Ponadto spotkanie miało charakter podziękowania przez Pana Adama Abramowicza za sześć lat współpracy z małym biznesem, bowiem z końcem czerwca br. dobiega końca kadencja Pana Rzecznika.

W trakcie 1,5 godzinnego spotkania Pan Rzecznik przedstawił podstawowe założenia propozycji rządowej w zakresie nowych zasad opłacania przez przedsiębiorców składki zdrowotnej, zaprezentował swoją ocenę proponowanych zmian, krytyczne stanowisko co do ich części, a także postulowane przez Biuro Rzecznika propozycje, które zmierzałyby w kierunku lepszej ochrony interesów małych i średnich przedsiębiorców w omawianym kontekście. Z zainteresowaniem Pan Rzecznik wysłuchał także opinii i stanowiska w tej kwestii przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu biorących udział w spotkaniu.

Drugim poruszonym w trakcie spotkania zagadnieniem była problematyka kosztów absencji pracowników w pracy dla ich pracodawców. Z zaprezentowanych przez Pana Rzecznika danych wynika, że koszty te systematycznie od wielu lat wzrastają i stanowią coraz większe obciążenie nie tylko dla samego ZUS-u, ale także dla pracodawców. Podczas, gdy w 2015 r. koszty te obciążyły pracodawców w kwocie nieco ponad 5 mld zł, zaś ZUS w kwocie blisko 10 mld zł, o tyle już w 2022 r. były to odpowiednio koszty w wysokości blisko 11 mld zł po stronie pracodawców oraz ponad 14,5 mld zł po stronie ZUS-u. Odpowiada za taki stan w oczywistym stopniu wzrost wynagrodzeń pracowniczych (w tym minimalnego wynagrodzenia za pracę), ale także zwiększająca się skala nadużywania przez pracowników instytucji zwolnienia lekarskiego, co jest odnotowywane także przez Biuro Rzecznika oraz niedostateczna efektywność sprawowania przez ZUS kontroli nad wystawianymi zwolnieniami lekarskimi. W kontekście tej problematyki Pan Rzecznik wskazał postulowane rozwiązania. Zachęcał także poza centralnymi działaniami organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz samego Biura Rzecznika do podejmowania indywidualnych aktywności przez przedsiębiorców w tym zakresie w oparciu o lokalnych posłów i senatorów. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje spostrzeżenia w zakresie omawianej problematyki, przedstawili także znane im uregulowania obowiązujące w tym obszarze w innych europejskich krajach.

Na zakończenie spotkania Pan Adama Abramowicz zaprezentował swoje plany na okres po zakończeniu kadencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

W spotkaniu z Panem Rzecznikiem Zrzeszenie było reprezentowane przez Dyrektora Biura.     

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.