Aktualności

Wczoraj minęło 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Wczoraj minęło 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. Polska osiągnęła historyczny cel. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej.

Dziś, po dwóch dekadach, tamto osiągnięcie oraz jego skutki są różnie oceniane przez rodaków. Część społeczeństwa tak jak wówczas jest nadal sceptyczna co do naszego członkostwa we wspólnocie europejskiej oraz wynikających z niej korzyści. Jednak większość społeczeństwa niezmiennie pozytywnie ocenia efekt integracji europejskiej naszego kraju. Niezależnie od głoszonych przekonań każdy dostrzega ogrom pozytywnych zmian, jakie nastąpiły w ciągu minionych 20 lat właśnie z uwagi na integrację Polski ze wspólnotą europejską oraz jej gospodarczy, społeczny i finansowy wymiar. Jest to dostrzegane w każdej dziedzinie społecznego życia. Także wielu spośród nas, przedsiębiorców, doświadczyło tego bezpośrednio korzystając ze wsparcia funduszy unijnych przy realizowanych własnych projektach gospodarczych i rozwojowych.

Jednoznacznie na sukces Polski w kontekście integracji ze wspólnotą europejską wskazują dane opublikowane z okazji 20 rocznicy wstąpienia Polski do UE. Prezentują one w wielu wymiarach sukces społeczny i ekonomiczny naszego kraju dzięki integracji europejskiej. Jednocześnie kwestionują twierdzenia niektórych środowisk, że Polska jako kraj straciła na integracji z Unią Europejską. Bez cienia wątpliwości Polska skorzystała ze wstąpienia do UE w największym stopniu spośród wszystkich krajów naszego regionu (co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy największym krajem regionu), ale także odnotowała dzięki integracji europejskiej jeden z najwyższych poziomów rozwoju gospodarczego w całej wspólnocie w minionych dwóch dziesięcioleciach.

Poniżej przytaczamy najistotniejsze z opublikowanych danych.

*

Zgodnie z danymi MF bilans netto członkostwa Polski w EU w latach 2004 - 2024 (wartość transferów do Polski minus wartość składek wpłaconych do unijnego budżetu) wyniósł 175 mld euro

*

*

Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w latach 2004 - 2024. I ING Bank Śląski

*

*

*

*

Oceniając powyższe zestawienie można zadać pytanie, czy bez integracji europejskiej Polska nadal by istniała? Oczywiście, że tak. A czy byłaby tak zasobna i bezpieczna ekonomicznie, jest obecnie i czy społeczeństwu żyłoby się tak dobrze, jak obecnie? Z duża dozą prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością należy stwierdzić, że nie.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że mimo ogromnego sukcesu płynącego z ostatnich 20 lat integracji europejskiej Polski wciąż jako kraj zmagamy się z wieloma problemami społecznymi i gospodarczymi, szczególnie nasilonymi w ostatnich kilku latach. Ale z podobnymi trudnościami zmaga się wiele innych krajów, w szczególności w naszej części kontynentu. Naiwnością byłoby sądzić, że bez dobrodziejstw integracji europejskiej tych problemów byłoby mniej, a komfort życia Polaków byłby lepszy. Szanując prawo do własnych poglądów i własnej oceny rzeczywistości postarajmy się o tym nie zapominać.

Pamiętajmy też o wysiłku tych wszystkich reprezentantów naszego narodu oraz tych wszystkich przedstawicieli wspólnoty europejskiej, za sprawą których od 20 lat możemy korzystać w pełni ze swobód i przywilejów, jakie są naturalne dla każdego Europejczyka. W Europie nadal nie w każdym miejscu jest to możliwe.

***

W artykule wykorzystano materiały graficzne pochodzące z artykuły zamieszczonego w Business Insider, opracowane przez Bank Pekao, ING Bank Śląski na podstawie danych MF i Eurostat, Polski Instytut Ekonomiczny na podstawie danych Human Development Report (2024).

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.