Aktualności

Powrót do stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych

Powrót do stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych

Z końcem 2023 r. zakończył się okres przejściowy obowiązywania odstępstwa od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Z dniem 31 grudnia 2023 r. przestało bowiem obowiązywać rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U.2023.1494).

Oznacza to, iż po czasowym zawieszeniu wraca obowiązek stosowania przy obrocie i użytkowaniu węgla kamiennego przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U.2022.2856).

W praktyce odbiorcy indywidualni oraz nabywcy węgla stosujący go w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej do 1MW nie mogą od 1 stycznia 2024 r. kupować i stosować węgla, który nie spełnia minimalnych parametrów jakościowych określonych w w/w rozporządzeniu.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakończenie stosowania odstępstwa od wymagań jakościowych dla paliw stałych wynika z faktu ustąpienia w ocenie ministerstwa okoliczności skutkujących brakami w zaopatrzeniu rynku krajowego w paliwa oraz ustabilizowania się dostępności węgla dla sektora grzewczego oraz odbiorców indywidualnych spełniającego minimalne wymagania jakościowe.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.